Sözleşmeler

Kullanıcı ve Firma Sözleşmesi

Madde 1 – Giriş
İşbu kullanıcı sözleşmesi (“sözleşme”) ve www.iptvburada.net sitesinde (“site”) yer alan diğer kurallar, IPTVBurada tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını
düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.
İşbu sözleşme, sizinle, IPTVBurada Corp. arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde 2 – Süre
Sizin tarafınızdan gerekli bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi
tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes Kullanıcı olarak nitelendirilir. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme, yeni kullanıcılar
için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Madde 3 – Kapsam
IPTVBurada, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. IPTVBurada, bu sitede listelenen
ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.
IPTVBurada, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal
olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Madde 4 – Hizmetler
IPTVBurada tarafından verilen hizmetler kısaca;
1. Sanal Pazaryeri
a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün
ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.
b. Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş
koşullarında mutabakata varabilirler.

Madden 5 – Aracı Hizmet Sağlayıcı
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden
ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan IPTVBurada’nın Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve
hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun sözkonusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

Madde 6 – Kullanım Şartları
Siteye girdiğinizde veya IPTVBurada hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:
1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,
2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde IPTVBurada hizmetlerinin kullanılması,
5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,
7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,
8. IPTVBurada’nın yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
10. IPTVBurada’ya veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, IPTVBurada altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, diğer kullanıcıların e-posta, sms bilgileri veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması ve
işlenmesi ile bu kullanıcılara ticari ileti gönderilmesi,
14. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu
parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
15. IPTVBurada markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/dükkan ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde
kullanıcı /dükkan isimlerinin belirlenmesi.
Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve
yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.
16. Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para
transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.

Madde 7 – Satış Koşulları
Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve “Satıcılar İçin Kurallar” ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:
1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.
2. Alıcı ile imzaladığınız Satış Sözleşmesi ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesine uygulanacak hukuk uyarınca alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve
yükümlülüklerinin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, kabul etmektesiniz.
3. Satıcı olarak, ilgili düzenlemeler veya IPTVBurada’nın belirleyeceği politikalar uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul
etmektesiniz.
4. Satıcı olarak;
a. ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait
olduğunu,
b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde
yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
c. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,
d. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere,
radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline
yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine
sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden
sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer,
içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın IPTVBurada’ya işbu sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,
e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini
(Teslimatı yurtdışından yapılacak olan ürünlerde gümrük vergisi ve harçları Alıcı’nın sorumluluğunda olduğu yönünde düzenlemeler yapılabilecektir.),
f. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet,
reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı,
Kabul etmektesiniz.
g. Satıcı olarak, ürün veya hizmet sattığınız alıcının ürün ve/veya hizmetinin teslimi ve/veya fatura düzenlemesi gibi sadece site üzerinden satın alma işleminin
gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ad, soyad, adres, telefon ve elektronik posta gibi kişisel verilerini işleyebileceğinizi ve bu durum haricinde farklı
bir şekilde alıcının kişisel verilerini işlemeyeceğinizi kabul etmektesiniz.
h. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak GittiGidiyor tarafından talep edilecek işlemleri
yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.
i. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, IPTVBurada’ya karşı
tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 8 – Listeleme
Ürün ve/veya hizmet satışa sunarken ekte yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz.
1. Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal
sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
2. Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler
satışa sunulamaz.
3. Yurt dışından teslimatı yapılacak ürün ve/veya hizmet satışının gerçekleşeceği durumlarda yasal düzenlemeler uyarınca yurt dışından ülkeye girişi yasak olan veya
ileride yasaklı hale gelebilecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.

Madde 9 – Ücretler
Listelemeye ilişkin ücretler “Satıcı için Kurallar” bölümünde ilan edilmektedir. IPTVBurada, ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman 7 gün önceden yapacağı
duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar 7 gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten
ayrılabilecektir. Üyelikten ayrılmayan Kullanıcılar için güncel ücretler geçerli olacaktır.
Ürün ve/veya hizmetin zamanında veya sitede belirtilen niteliklere uygun veya ayıpsız olarak teslim/ifa edilmemesi nedeniyle, ürün ve/veya hizmetlerin iade edilmesi
veya satış işleminin iptal edilmesi hallerinde, IPTVBurada tarafından satıcıdan alınan ücretler iade edilmeyecektir.
IPTVBurada, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli gördüğü durumlarda, Satıcı’dan kaynaklanan nedenlerle veya sistemin kötüye kullanılması
sonucu maruz kaldığı veya ileride kalabileceği zarar ve ziyanını veya 3.kişilere veya kamu kurumuna yapmak zorunda kaldığı veya kalabileceği ödemeleri veya cezaları,
Satıcı’nın diğer ürün veya hizmet satışlarından elde ettiği alacaklarından tutma veya hapis veya mahsup etme hakkı saklıdır;
a. Bankaların ters ibraz-charge back işlemleri sonucu yapılan ödemeler,
b. Tüketici Mahkemelerin verdiği kararlar neticesinde IPTVBurada’nın Satıcı nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya muhtemelen ödemek zorunda kalacağı mahkeme masrafları
dahil tüm ödeme kalemleri,
c. Sistemin kötüye kullanılması neticesinde, IPTVBurada’nın maruz kaldığı tüm zarar ve ziyan kalemleri,
d. Satıcı nedeniyle, IPTVBurada’nın Kamu Kurumları ve Kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı veya kalabileceği idari para cezaları ve diğer ödemeler,
e. Anında İade Sistemi gereği yapılan ödemeler

Madde 9 – Alım Şartları
Alım yaparken “Alıcılar İçin Kurallar”a uymayı kabul etmektesiniz.

Madde 10 – Fikri Mülkiyet
Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede IPTVBurada tarafından oluşturulan tüm içerik ile IPTVBurada markası ve logosu
IPTVBurada’ya aittir. Kullanıcılar, IPTVBurada’nın fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan
türemiş çalışmalar yapamaz.

Madde 11 – IPTVBurada’nın Hakları
1. Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, IPTVBurada’ya yöneltilecek herhangi
bir yasal takibat, soruşturma veya davada IPTVBurada’nın sorumlu olmadığını ve IPTVBurada’nın kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa
sürede sağlamayı kabul etmektesiniz.
2. IPTVBurada, Site’de sunulan hizmetleri, ürün ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. IPTVBurada, bu
hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. IPTVBurada’nın sözkonusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı
herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
3. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen
kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, IPTVBurada tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. IPTVBurada, marka ve fikri haklar dahil ve fakat
bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile yapılacak
başvuruları inceleyecektir. IPTVBurada Hak Sahipliği Programı ile yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma
ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.
5. İşbu Sözleşmeye taraf olmakla, IPTVBurada’nın site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini,
işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde
ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

Madde 12 – Fesih
Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak
ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. IPTVBurada’nın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü
olmayacaktır.
IPTVBurada, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, IPTVBurada’nın
uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 13 – Sorumluluklar
Siz,
i)işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler
ii) kullanacağız marka, logo ve içerik
iii) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler
iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve
v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle IPTVBurada, IPTVBurada çalışanları ve yöneticileri ile IPTVBurada kullanıcılarının maruz kalabileceği
maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para
cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, IPTVBurada’nın ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm
fer’ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.
IPTVBurada dilerse, bu bedelleri IPTVBurada güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.
IPTVBurada’nın işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle
IPTVBurada’nın kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.

Madde 14 – Genel
1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı
diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile
sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve
kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.
2. IPTVBurada’nın kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye
devredemeyeceklerdir.
3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize
yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya
fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.
4. Kullanıcılar, siteye üye olurken IPTVBurada tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve
kampanyalar ile IPTVBurada hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar,
sözkonusu iletişim tercihlerinin IPTVBurada’nın mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar üye
kayıtları tamamlandıktan sonra Bana Özel sayfasındaki Bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri
durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler.
5. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, IPTVBurada’nın, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı
kalmaksızın, Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler.
6. IPTVBurada işbu sözleşmeyi, e-mail veya Bana Özel sayfasındaki Mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.iptvburada.net adresinde yayınlamak
suretiyle her zaman değiştirebilir.
7. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler IPTVBurada sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.
8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin
yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, Kıbrıs Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber,
bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.
10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse,
bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve sözkonusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.
11. IPTVBurada’nın haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak
yorumlanmayacaktır.
13. Alıcı ve Satıcı, IPTVBurada’nın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu ve bu nedenle Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik
veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun sözkonusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan
ve taahhüt ederler.
14. IPTVBurada reklamlarının, tekliflerinin ve ticari iletilerinin ilgi alanlarınız ve/veya siteyi kullanımınız ile ilişkili olmasını sağlamak amacıyla ticari ve
teknik olarak mümkün olan en iyi gayreti gösterecektir.

Madde 15 – Ekler
Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar yukarıda yer alan kuralları
da okuyup anladıklarını kabul ederler.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.